Partner registratie

Het registratieproces is ‘OK’ getest in Chrome, Firefox en Safari. Over Internet Explorer zijn berichten binnengekomen, dat het formulier daar niet werkt.